Informationer til montagepartner

Hvad er programmerings-/diagnoseværktøj for TPMS?

Der findes forskellige typer af programmerings-/diagnoseværktøjer med forskelligartede funktioner i en prisafstand fra 500-1500 EUR.

For en diagnose træder værktøjerne i kontakt med sensorerne over radiosignal, så forstyrrelsen i TPMS bliver vist på værktøjs-display. I reglen er det kun apparater i den højere prisklasse, der råder over funktionen, der fremstiller en direkte grænseflade med OBD og derover lærer nye sensorer. For programmering af universal sensorerne med de køretøjstypiske data og en klonet eller nyoprettet sensor-ID, er et programmeringsværktøj uundgåelig. Med enkelte Tools er det sågar muligt, at optage kontakt med allerede indbyggede sensorer over radiosignal og programmere bagefter.

 1. Pre-Service-værktøjer: Tjener hovedsagelig til diagnose (til dels med TPMS Pre Service Toolprogrammeringsevne), har en lille Display, per USB kan data blive overført til en PC, tidligere tænkt som begynder-system ved mindre lejlighedsvise diagnoser (og programmeringer).


 2. TPMS Programming DevicePAD (Programming Accessory Devices): Udlæsning og programmering af sensorer, der derfor skal være i direkte kontakt med PAD(placering af sensor). PAD bliver via en USB tilsluttet en PC, der fungerer som Display. 3. TPMS All in one ToolAll-In-One: Programmering i løbet af sekunder via radiosignal gennem begrænsning af eksisterende sensor-ID’er eller oprettelse af en ny ID, enkelt og hurtigt diagnose via radiosignal, kan tit fremstille en OBD-grænseflade. Data kan automatisk overdrages til en PC (yderligere funktioner som f.eks. udskrift af meddelelser), Anbefaling til gennemsnitlig besøgte værksteder.

Sammenfatning af forberedelser til TPMS

TMPS-pligten præsenterer værkstederne for mange ændringer og udfordringer med henblik på teknologien af direkte TPMS.  Markedsudviklingen er meget positiv med henblik på udbredelsen af TPMS, hvorfor forberedelse på teknologien i god tid vil være en fordel.

Ved forberedelse til arbejdet med direkte TPMS er følgende punkter til hjælp:

 1. God forberedelse til samtalen med kunden(undersøgelse af køretøjsdata, direkte/indirekte TPMS, information om TPMS, formidling og begrundelse for meromkostninger)
 2. Forberedelse af personalet på den nye teknologi
 3. Investering i egnede sensorer og diagnose- /programmeringsværktøjer
 4. Brug af konkurrencefordele gennem formidling af TPMS-service til kunden
 5. Optimering og tilpasning af interne forløb ved dækservice
 6. Tilpasning af gennemløbstid og pris ved dækservice på køretøjer med direkte TPMS
 7. Dokumentation af TPMS tilstanden før og efter arbejdet

Hvad bliver brugt til TPMS? Hvilke investeringer skal der laves?

For at være forberedt til kunder med en direkte TPMS i køretøjet, er følgende foranstaltninger nødvendige:

 1. Tilstrækkelig beholdning af køretøjsspecifikke original- eller TPMS Service Kitikke-programmerede Universal-sensorer.
 2. Tilstrækkelig beholdning af ventiler og service-kit med de nødvendige reservedele (ventilindsats, hætte, møtrik, pakning) for vedligehold af sensorerne ved dækskifte
 3. Specialværktøj, f.eks. ventil skruetrækker til det rigtige drejemoment ved ventilindsats
 4. Diagnose-/programmeringsværktøjer til problemdiagnose, til programmering og i givet fald tillæring af sensorerne og den centrale styreenhed
 5. Uddannet personale som forudsætning til en professionel montage/demontage af dækkene på et køretøj med direkte TPMS

 

Hvilke ændringer vil forekomme for kundekontakten?

Kunder skal informeres om:

 1. Teknikken og kravene for TPMS
 2. Det høje tidsforbrug for dækservice ved TPMS køretøjer
 3. De højere priser for dækservice ved TPMS

Kvalificering / uddannelse af medarbejderne:

Hvad skal overvejes ved bestilling eller egen fremstilling af komplette hjul?

Ved et køretøj med direkte TPMS skal følgende overvejes:

Hvordan kan personalet forberedes på de nye krav fra TPMS?

Gennem den direkte TPMS kommer der ændringer i arbejdsprocesserne på værkstedet, hvad angår vedligehold og dækservice.

Vigtigt er det, at forberede medarbejderne på disse forandringer, så alle kunder kan blive betjent af uddannet personale og der ikke opstår nogle fejl ved rådgivning og bearbejdning af TPMS. Det anbefales, at lade medarbejderne deltage på specielle kurser, for at lære omgangen med TPMS. Der er forskellige udbydere for TPMS -kurser.

Fordele og ulemper med TPMS for værksteder

Fordele

Ulemper

 

 • Yderligere indtægter gennem nye serviceydelser (f.eks. ekstra dækservice, TPMS vedligehold) og reservedele (f.eks. nye sensorer, service-kit)
 • Kunder med direkte TPMS på sommer- og vinterdæk kommer på værkstedet mindst 2 gange om året
 • Forbedring af kundeforholdet gennem regelmæssig kundekontakt og muligheden for at tilbyde yderligere ydelser

 

 • Forlængelse af behandlingstider ved et køretøj med direkte TPMS
 • I højsæsoner kan problemet løses ved færre ordrer per dag på grund af det ekstra tidsforbrug

Løsning: Kompensation for det stigende tidsforbrug ved et godt forarbejde, som f.eks. ved telefonisk aftale forud for kundeordre eller rettidig klargøring af materiale

 

 • Værkstedernes øgede betydning for en dækservice (f.eks. kan køretøjsejeren ikke uden videre foretage dækskifte ved dæk med direkte TPMS)

 

 • Kunderne kan skræmmes af de stigende priser eller er de ikke klar til at betale det, med den konsekvens at de vælger helårsdæk eller undgår en TPMS vedligehold

Løsning: Bedre forståelse for meromkostningerne gennem en bedre kunderådgivning og information om TPMS med henvisning til lovbestemmelser samt betoning af sikkerhedsaspektet 

 

 • Specialisering som TPMS -værksted som en konkurrencefordel gennem en differentiering af tilbudte ydelser, know-how og service.

 

 • Forkert rådgivning ved håndtering af TPMS -teknik gennem manglende know-how, kan føre til et dårligt ry og erstatningssager

 

Løsning: Kvalificering af personalet ved selvlæring, træning og uddannelse, god informationsdeling og kommunikation mellem medarbejderne til at fremme know-how

 

Hvordan genkender køretøjet (de nye) sensorer?

Efter at sensorerne er blevet programmeret og er indbygget i dækket, skal det sikres, at køretøjet også genkender sensoren og kommunikationen mellem sensor og læseudstyret fungerer. Dertil skal sensorerne for den centrale modtager (styre- og dataforarbejdningsenhed for TPMS) blive aktiveret, når en ny sensor-ID er blevet anvendt/oprettet eller den oprindelige hjulposition er blevet ændret.

Der findes 3 typer læring/programmering af en ny sensor (afhængig af køretøjets kompetencer):

 1. Køretøjets selvlæring: under en 10-minutters kørsel ved en tempo mellem 35-100km/h indlæser køretøjet sensoren automatisk (f.eks. ved Mercedes, Opel, VW, Ford, Mazda, Hyundai).
 2. Manuel læring gennem køretøjsejeren på køretøjsmenuen: givet proces, der kan tages fra køretøjshåndbogen (f.eks. ved Audi, Mercedes, BMW, Porsche).
 3. Læring ved bestemte programmerings-/diagnoseværktøjer: Sensorerne bliver tillært gennem en forbindelse mellem programmeringsværktøjet og OBDII grænseflade (= On Board Diagnose Schnittstelle) (f.eks. ved Renault, Citroen, Peugeot, Nissan, Opel, Fiat og Lancia). Disse grænseflader bliver f.eks. også benyttet ved problemdiagnose af lysning af advarselslampen.

Hvilke ændringer opstår der i arbejdsforløbet ved dækservice, når det drejer sig om TPMS?

Anbefalinger til arbejdsforløb, når kunden ønsker en diagnose og problemløsning ved advarselslampens blink, vedligehold af TPMS eller dækservice (f.eks. dækskifte, montage/demontage):

 1. TPMS warning lightCheck af advarselslampen og visningen på køretøjets display, - når lampen lyser, er en diagnose nødvendig, for at finde ud af om der foreligger en systemfejl eller et lufttrykstab (sammenlign køretøjsbog)
 2. Kontrol af ventil (Er pakningen beskadiget? Er der tale om korrosion?)
 3. Scan af sensorerne med et diagnose-/programmeringsværktøj
 4. Dokumentation af resultaterne fra scanningen (indgangstilstand af TPMS for køretøjet)
 5. Udførelse af kundeordre f.eks. dækskifte, fornyelse af dækkene eller sensorerne, vedligehold af ventil. Hvis nødvendig: tillæring af (de nye) ventiler på køretøjet og kontrol af TPMS.
 6. Dokumentation af udgangstilstand af TPMS for køretøjet (tilstanden af TPMS må ikke være værre end indgangstilstand) og information til kunden

Bemærk: Da en funktionsdygtig TPMS er en bestanddel af ibrugtagningstilladelsen, skal værkstedet sikre funktionaliteten efter hvert indgreb. En tilsvarende dokumentation af tilstanden for TPMS før og efter gennemførelse af vedligehold, diagnose og kundeordre fremstiller en sikring i forbindelse med ansvar og garanti.

Hvilke sensorer kan anvendes til TPMS (f.eks. som erstatning for en defekt sensor)?

Hver producent kan anvende en anden sensor type for originaludstyringen af kørertøjerne. Af denne grund findes der i mellemtiden over 150 forskellige sensor modeller på markedet.

Krav:

Originalsensorer er allerede forprogrammeret med køretøjsspecifikke detaljer, TPMS Sensorssensoren kan altså kun bruges i nogle bestemte køretøjer. På grund af mængden af forskellige sensorer, vil værkstedets lagerbeholdning og den bundne kapital stige (af de vigtigste original sensorer skal der altid være mindst 4 stykker på lager), for at betjene kunderne tilfredsstillende.

 

Ikke-programmerede universal sensorer er ikke forprogrammeret, kan integreres problemløst i de fleste køretøjer. Der vil derfor ikke blive benyttet en stor mængde af sensorer som ved originale sensorer, for at betjene alle kunder (en grundlæggende beholdning af universal sensorer er tilstrækkelig). For universal sensorerne bliver der rigtignok anvendt et specielt programmeringsværktøj, for at kunne programmere sensorerne køretøjsspecifik.  Over dette værktøj finder man i første skridt køretøjets tekniske data og dækkenes position, hvor sensorerne der skal programmeres befinder sig bestemmes (f.eks. forreste venstre). Ved tilslutning bliver original sensor genkendt af programmeringsenheden (alt efter Software, f.eks. gennem input af sensor-ID eller automatisk indsamling ved placering af original sensoren) og de samlede data bliver benyttet til programmering af den nye sensor. Original sensoren bliver så at sige imiteret. Skulle der ikke være nogen gammel original sensor til rådighed, kan der også oprettes en ny sensor-ID over programmeringsværktøjet.

TPMS ProgrammiergerätTPMS Programming Set

Hvordan bliver sensorer bygget ind i dækket?

For montage af sensorerne bliver der benyttet specialværktøj for en professionel montage eller demontage. Disse værktøj simplificerer montagen/demontagen af sensorerne og sikrer, at møtrik og ventil for sensorholdning bliver fastgjort med det rigtige drejemoment.

Sensorerne bliver anbragt indenfor dækket på bestemte dækventiler:

For fastgørelsen kan man vælge mellem en aluminium- og en Snap-In-Ventil (gummiventil), hvorved der for begge ventilarter findes særskilte udførelser på sensorer (forsikring af kompatibiliteten af ventil og sensor). En Snap-In-Ventil er i reglen bedre og nemmere at anvende end en aluminium-ventil.  Men på grund af de virkende certrifugalkræfter fra en maksimal-hastighed fra 210 km/h er en Snap-In-Ventil ikke anvendbar, for disse høje hastigheder skal der anvendes et aluminium ventil. Ved hvert dækskifte burde der laves et vedligehold på ventilen, hvor ventilindsats, ventilhætte, møtrik, skive og pakning bliver fornyet. For disse vedligehold findes specielle service-kit, som indeholder de benyttede reservedele.

Snap-In-Ventil:

 1. Sensor
 2. Gummiventil
 3. Torx-skrue (selvskæring)
 4. Ventilindsats (forniklet)
 5. Ventilhætte (plastik)
Aluminium-Ventil:TPMS valve and sensor

 1. Ventil, formet med sensorhus
 2. Gummipakning
 3. Forbindelsesmøtrik
 4. Ventilindsats (forniklet)
 5. Ventilhætte (plastik)

Information til komplethjul kunder

Hvad skal jeg gøre, når mit køretøj meddeler mig et tryktab?

Der skal straks opsøges et værksted eller bilen skal standses og en uheldsservice skal tilkaldes, da der foreligger et defekt dæk og køresikkerheden ikke er tilstede.

Hvor kan jeg få den teknik?

En indirekte eller direkte TPMS bliver allerede indbygget ved køretøjets fremstilling. Skulle producenten ikke have bygget en TPMS ind på køretøjet, skulle det ikke være nødvendig med en supplering, da køretøjet ikke er underlagt TPMS-pligten.

Et værksted, der tilbyder TPMS-service kan informere omkring reservedele som f.eks. en service-kit til ventil vedligehold eller en reservesensor.

Bemærk venligst, at der på grund af den komplekse teknologi for TMPS anbefales et professionelt værksted, der råder over passende special- og programmeringsværktøj for dækskifte, vedligeholdelsesarbejde og ved problemer (f.eks. advarsel på display).

Kan jeg selv montere mine dæk med direkte TPMS?

Følgende skal iagttages under en dækservice ved direkte TPMS:

Hvad sker der, når min TPMS ikke fungerer perfekt?

TPMS Display warningBliver der vist en advarsel på displayet, skal der straks opsøges et værksted, da det enten er TPMS der fejler eller der foreligger et lufttrykstab.

Hvad nu, hvis jeg vil/skal skifte et dæk (uheld, slitage, vinter-/sommerdæk)?

Ved direkte TPMS skal sensorerne kontrolleres af en dækservice.

På køretøjer, der er underlagt TPMS-pligten, skal alle dæk udstyres med sensorer.

Skal der monteres et nyt dæk på køretøjet, skal der ligeledes indbygges en sensor, der er kompatibel med køretøjets TPMS.

Mit køretøj har ikke TPMS, skal jeg få det monteret?

I køretøjer, der er underlagt TPMS-pligt, blev der indbygget en indirekte eller direkte TPMS allerede ved fremstillingen, ellers kan køretøjet ikke få en typegodkendelse eller tilladelse inden for EU-landene.

En efterfølgende montering af en TPMS er ikke forpligtende.

Hvornår bliver jeg ramt af TPMS-pligten?

De kører en personbil eller en autocamper. Så skal De vide følgende:

 1. Siden 1. November 2012 skal alle nytypegodkendte personbiler og autocamper solgt i EU, være udstyret med en TPMS.
 2. Fra 1. November 2014 skal alle personbiler og autocampere i EU med første registrering have en TPMS til rådighed.

Hvordan skal jeg får min TPMS vedligeholdt?

Ventilerne til sensorerne udsættes for en naturlig slitage og skal vedligeholdes regelmæssigt (anbefaling: ved hvert dækskifte).

Et værksted med TPMS-service kan udføre vedligeholdelsen.

Hvorfor må man ikke selv udføre dækreparationer ved direkte TPMS vha. uheldshjælpere?

TPMS defect sensorVed anvendelse af uheldshjælpere, som f.eks. uheldsspray, kan det føre til kemiske reaktioner, som kan beskadige sensor og dækkene.

Generel information om TPMS

På hvilke områder virker TPMS-systemet?

I de følgende situationer kommer bilejeren eller det opsøgte værksted i kontakt med den direkte TPMS:

 

 

 

Konsekvenser for bilejeren:

På grund af den komplekse teknologi for TPMS bliver det sværere for bilejeren, selv at udføre et dækskifte. Ved pludselig lysning af advarsels signalet (f.eks. defekte dæk eller defekte sensorer) og ved dækskifte, benytter man sig af et værksted med tilsvarende service.

Konsekvenser for værkstedet:

For værksteder er det derfor absolut nødvendigt, at forberede sig på den nye teknologi og tage forholdsreglerne i god tid, for at betjene kunder med et køretøj med TPMS og for at placere sig selv på markedet som specialist indenfor området.

Nu om dage er der talrige køretøjer med en direkte TPMS på markedet, hvorfor værksteder vil blive konfronteret med Softwaren og kundernes servicekrav allerede inden den 1. November 2014.

I de kommende år vil forekomsten af TPMS i værktøjer stige yderligere. Alle disse køretøjer har et behov for reserve-sensorer eller sensorer til udstyring af vinterdæk, hvorved der vil opstå et enormt salgspotentiale for værkstederne på de tilsvarende ydelser.

Ved siden af den nødvendige knowhow skal værkstederne have de passende værktøjer (f.eks. til problemdiagnose eller til programmering af sensorerne) og reservedele (f.eks. pakninger, ventiler eller alle sensorer).

Hvad er TPMS?

Mål: 

Fordele:

Tidsmæssige bestemmelser for udstyring med en TPMS:

 1. Siden den 1. November 2012 skal alle ny typegodkendte personbiler og autocampere solgt i EU, udstyres med en TPMS.
 2. Fra 1. November 2014 skal alle personbiler og autocampere i EU med en første indregistrering have en TPMS til rådighed.

Hvilke kvalifikationer skal TPMS have?

Allerede ved køretøjsfremstillingen skal der være en direkte eller indirekte TPMS integreret, en senere udstyring er ikke forskriftsmæssig.

Egenskaber til TPMS iflg. EU-lovgivning:

Hvad er direkte TPMS?

Dæktryksovervågning ved hjælp af sensorer i hvert dæk, der måler trykket og temperaturen. Sender de opsamlede data over radiosignal til en central modtager, databehandling, visning på display til bilisten

Sammenlignet med indirekte TPMS

Hvad er indirekte TPMS?

Benyttelse af eksisterende sensorer for ESP/ABS gennem vurdering af dæktrykket ved omdrejningstal for dækkene og videresende data til den centrale styreenhed (ECU=Electronic Control Unit)

Ved tryktab: 

Sammenlignet med direkte TPMS
Gratis dinedaek.dk-nyhedsbrev!

Produktnyheder og anbefalinger fra hele vores produktsortiment

Nyd de bedste tilbud og eksklusive fordele© 2001-2024 Delticom AG - dinedaek.dk - swebd10